LEGO DUPLO

Zavřít náhled

Nové herní tipy již brzy

1. dubna 2015

1, 2, 3... učíme se počítat

Přesvědčte se, že i s čísly může být legrace. Zábavná početní hra pomůže vašemu dítěti rozvinout základní matematické představy – od řazení čísel po jednoduché počty.

2. dubna 2015

Království zvířat

Proměňte svůj obývák ve vlastní domácí zoologickou zahradu. S vystřihovánkami DUPLO máte k dispozici žirafu, tygra a zajíce. Vaší fantazii se meze nekladou a určitě dokážete časem vaši malou ZOO rozšířit. Inspirací vám můžou být ostatní figurky zvířat DUPLO.

4. května 2015

Můj den

Rutina hraje v životě dítěte důležitou roli. Již od útlého věku by si mělo zvykat na pravidelný režim, který byste měli dodržovat. Osvojit si jednotlivé denní návyky můžete i pomocí zábavné hry.


Nechcete zmeškat nové herní tipy?

Stačí se přihlásit do DUPLO® světa a my vám všechno důležité připomeneme!Jste zaregistrovaní? !

Tipy a články: 51

Expert

Tvořivá hra začíná už u batolat

Volba správné hry podle věku dítěte

Hra je nedílnou součástí dětského vývoje a v jeho rozvoji zastává nenahraditelnou roli. Díky hře děti zdokonalují motoriku, cvičí paměť a rozvíjejí svou slovní zásobu. Učí se také základům spolupráce a lepšímu zvládání emocí. Navíc hra posiluje i pouto mezi dětmi a dospělými.

Podoba hry se odvíjí od věku dítěte

Způsob hraní a typy her se liší podle věku dítěte. Hrát si děti začínají již v kojeneckém věku, kdy napodobují svět kolem sebe. Učí se hračku správně uchopit a zkoumají, jak s ní dokážou manipulovat.

Ve věku od dvou do sedmi let začíná děti bavit tzv. symbolická hra, která vyžaduje spolupráci s jinými dětmi a dospělými. Pro předškoláky začíná být více důležitá hra s jasnými pravidly, soutěžením a spoluprací. Pro dospělé je toto období časem, kdy mohou projevit aktivní zájem o aktivity svých dětí a zároveň si s nimi užít při hře mnoho zábavy.

Oblíbeným druhem symbolických her jsou konstruktivní hry s určitým cílem. Například společná stavba hradu podle daných pravidel. Podobné druhy hraní zlepšují schopnost řešit problémy, překonávat překážky a zároveň rozvíjí kreativitu.

Zabaví se dívky stejnou hrou jako kluci?

Existuje rozdíl mezi tím, jak si hrají kluci a holky? Kluky většinou baví hry zaměřené na fyzické aktivity a přímé soupeření s někým dalším. Na druhou stranu holčičky mají často více vyvinuté motorické schopnosti. Tyto rozdíly ukazují, jak důležitá je jejich společná hra, při které se mohou učit jeden od druhého. 

Společná hra obohatí děti i rodiče

Hra je určitým modelem reality pro děti i pro dospělé. Dětem hry pomáhají lépe pochopit složitý svět, který je obklopuje. Dospělým může hra naopak poskytnout vhled do myšlení jejich dětí a porozumět lépe jejich chování, zájmům a přáním. 

Expert

Dětská hra má mnoho podob. Ale jak si hrát správně?

Dětská hra je důležitá forma učení i osvojování si základních sociálních dovedností. Víte ale, jaké typy her se hodí pro různý dětský věk?

Důležitost hry

Hra je pro dítě a jeho vývoj důležitá. Osvojuje si při ní nové dovednosti. Učí se ovládat vztek i agresivitu. Rozvíjí motoriku, paměť, pozornost i řeč. Neobyčejně rozvíjí sociální vazby mezi dítětem a dospělým, napodobuje je.

Hra cvičení

Předstupeň hry se objevuje již u kojenců. Hru můžeme nazvat „hra cvičení“. Dítě opakuje činnosti, které dobře ovládá (manipuluje s některými objekty, s hračkami). 

Symbolická hra

Od dvou do sedmi let se objevuje „symbolická hra“. Dítě se učí spolupracovat s jinými vrstevníky. Je více než žádoucí, aby si dospělý s dítětem hrál, projevoval o dítě a jeho aktivity zájem. U předškolních dětí se objevují první hry s pravidly, soutěže a kooperace.

Konstruktivní hry

Ze symbolické hry se vyvíjí konstruktivní hry. Tyto hry dodržují pravidla, směřují k opravdovým adaptacím, hra má svůj cíl (stavba hradu z písku). Tato hra řeší problémy, rozvíjí kreativitu.

Chlapecká a dívčí hra – existuje?

Mezi hračky řadíme velké množství předmětů, se kterými můžeme podnikat mnoho aktivit.

Chlapecká hra může agresivnější, s výraznými prvky fyzické aktivity. Hra je

hrubší, chlapci se snaží dominovat nad ostatními vrstevníky.

Dívky mají lepší sebekontrolu. Chlapci si zase hrají raději ve větším kolektivu než dívky. 

Trénování skutečných situací

Na hru lze někdy nahlížet jako na model skutečnosti. Představuje chování, které nevede k žádnému cíli. Napodobováním reálného světa začíná dítě pronikat do světa dospělých a chápat ho.

Expert

Dětská paměť – jak ji rozvíjet?

Tak abstraktní věc, jako je paměť, je důležitou součástí našeho života. Víte ale, jak se vyvíjí? A jak ji správně trénovat s dětmi?

Uvědomování si vlastního těla aneb mami - já žiju

Okolo jednoho roku života si dítě začíná uvědomovat svoje vlastní tělo a jeho aktivity. Zjistí, že je samostatný subjekt. Přichází na to, že se může věcí dotýkat, brát je, vidí jejich barvy i vlastnosti. To vše stimuluje jeho paměť. 

První informace

Dítě ukládá první informace. V odborné literatuře se někdy setkáváme s pojmem „dětská amnézie“. Projevuje se tím, že si děti do tří let věku příliš nepamatují. Výjimkou jsou situace se silným emočním nábojem. 

Hra a trénink paměti

Časté aktivity a manipulace s předměty vedou k vytvoření paměťových stop, které se opakováním zintenzivňují. Některé činnosti se díky stálé hře vtisknou do paměti a v dalších letech je vykonáváme automaticky. Může jít například o jízdu na kole, navlékání korálků, bruslení nebo plavání.  

Během hry dítě:

 • objevuje vlastní tělo
 • učí se a ukládá do paměti informace o váze, výšce, rozloze hračky
 • učí se barvy
 • ukládá do paměti chutě i vůně. Brzy ví, co mu chutná a co ne. 

Rodina a trénink paměti

Bylo by dobré, aby rodiče s dětmi hráli různé typy her. Motorické hry vyžadují pohyb. U nejmenších dětí je to třeba hra s novými předměty. U větších potom hraní s míčem nebo jízda na kole a plavání.  Intelektuální hra rozvíjí rozumovou stránku dítěte. S potomkem si můžete hrát na školu, učit ho držet tužku, psát první písmena, trénovat čísla i dny v týdnu. Oblíbené jsou i konstruktivní hry jako stavění z LEGO® DUPLO® kostek, skládání a vystřihování. 

 

Expert

Jaké barvy mají děti rády a které ne?

Vnímání barev se v průběhu života mění. Stejně tak se proměňují i jejich preference. Věděli jste, že kojenci upřednostňují určité barvy více než jiné?

Už i nejmenší děti vnímají barvy.

Pestré hračky, kostky, vláčky – to vše je zaujme více, než šedé či bílé předměty. Už novorozenci vnímají barvy, i když jejich vidění není ještě tak dokonalé jako u dospělých. Vývojem se u dítěte vnímání zdokonaluje.

Modrá, červená, fialová a oranžová

Výzkumy ukazují, že několik měsíců staré děti již mají své oblíbené barvy. Oční pohyby dítěte nám umožňují zjistit, na kterou barvu se dívá dítě déle. Nejdelší dobu stráví pozorováním modré, červené, fialové a oranžové. Nejméně je zajímá hnědá.

Co je to barva?

Děti začínají chápat a pojmenovávat barvy zhruba ve třech letech, některé i dříve. V předškolním věku se děti naučí, že některé barvy mají svůj význam - vědí, že červená znamená „stát“, zatímco zelená umožňuje bezpečnou cestu přes křižovatku. 

Růžová pro holky…

Oblíbenost růžové barvy u dívek je dána naší kulturou. Pokud máme holčičku, už od narození ji zaplavujeme barvami určenými pro dívky: odstíny růžové, červené, žluté a fialové. Z toho důvodu děvčátka automaticky preferují tyto barvy. 

… a modrá pro kluky?

Chlapci mají už od tří let v paměti, že „holčičí“ barvy jsou pro ně tabu. Růžová je holčičí barva a oni mají své. Pro chlapce to jsou odstíny modré, hnědé, zelené. Postupem času se ale děti dokáží oprostit od konvencí a obklopovat se barvami, které se jim samotným líbí.

Expert

Počítání v předškolním věku

Matematické dovednosti jsou ovlivněny celou řadou faktorů. Spoustu z nich přitom mohou ovlivňovat samotní rodiče. Víte, co všechno máte se svým nejmenším trénovat?

Jedinečnost každého dítěte

Každé dítě je ovlivněno jinými faktory a podněty, které na něj působí. Velkou roli hraje i věk a rodinné prostředí. Právě rodiče by měli dítě seznamovat s množstvím a jednoduchými základy počítání. 

Matematické představy

Matematické dovednosti se u dětí vyvíjejí v rámci předmatematických představ v předškolním věkuBatole počty a souvislosti mezi nimi nerozlišuje. Dítě v mateřské škole ano. V předškolním věku se v rámci her a manipulací s čísly vytváří kladný vztah k matematice.

Počítání ovlivňuje i motorika

Rozvoj matematických dovedností dítěte je závislý na úrovni rozvoje motoriky. To, jak je dítě schopné se pohybovat, jak dokáže manipulovat s předměty, jak vnímá jejich tvar, hmotnost, velikost, množství, je pro budoucí počítání velmi důležité. 

Prostorové vnímání

S rozvojem motoriky souvisí dobré prostorové vnímání. Schopnost vnímat prostor je předpokladem pro geometrii a aritmetiku. Dítě si osvojí a rozezná například „nahoře-dole“„pod-nad“„před-mezi-za“„první-předposlední-poslední“. Uspořádání prostoru má souvislost s vnímáním času.

Jak dále cvičit matematiku?

Děti by se měly seznamovat s matematikou po nástupu do mateřské školy. Jak můžete se svým dítkem v předškolním věku procvičovat matematiku? 

 • Učte jej psát a poznávat jednotlivé číslice
 • Pro budoucího matematika prospěšná je hra na schovávanou. Do kolika se při ní naučíte počítat?
 • Rodiče můžou dítěti počty i čísla ukázat v běžném životě například během vaření v kuchyni, nebo během čtení oblíbené obrázkové knížky. 

 

Expert

Jak nás učí pohádky

Pohádky nejsou jenom zábava. Pomocí příběhu se děti učí těm nejzákladnějším mezilidským principům. Víte, co všechno skrývají pohádky?

Pomocná ruka pohádkového světa

Pohádky mají značný psychologický význam pro děti všeho věku. Posilují osobnost. Dávají naději, že i ten nejslabší může v životě uspět. Z pohádek se dítě učí, že pokud důvěřujeme svým schopnostem, překážky překonáme a uspějeme.

Identifikace s hrdinou

V pohádkách dochází k sjednocování protikladů. Dívky se identifikují s princeznami či bojovnicemi, čarodějkami a vílami. Chlapci s rytíři, superhrdiny, princi.

Dobro a zlo

Příběhy učí poznávat lidské hodnoty

 • Odsuzují lakotu, krádež, závist či útok na jiného člověka.
 • Zločin bývá v pohádkách potrestán.
 • Kontrast dobra a zla pomáhá již předškolním dětem porozumět mravním hodnotám společnosti.
 • Děti se ztotožňují s kladnými hrdiny, kteří na konci pohádky dostávají odměny a lásku. 

Do kdy nechat dětem jejich pohádkový svět?

Za skutečný věk pohádek lze považovat období předškolního věku dítěte. Děti potřebují strukturu a řád. A pohádky jim nabízí obojí. Školáky mohou pohádky odvádět od reality, přesto jsou stále přínosné. Pokud se dítě dívá i ve vyšším věku pouze na pohádky, odmítá filmy určené jeho věku, je dobré, pokud je malý školák motivován i k jiným aktivitám.

Pohádky ale není třeba ani ve školním věku zakazovat. Ideální je ovšem dítěti jasně stanovit, kdy je čas pohádek a kdy povinností.

Interakce rodičů s dítětem

Čtené či vyprávěné pohádky mají v rámci vztahu "rodič - dítě" nejvyšší hodnotu. Je dobré si na čtení či vyprávění pohádek udělat čas a prostor. Pohádka se může pro rodiče a děti stát rituálem, odměnou po namáhavém dni. Dítě tento rituál nesmírně ocení.

Expert

Sociální vývoj dítěte – od nemluvněte po osobnost

Jak se z novorozeněte, které si ještě ani neuvědomuje, že je na světě, stane malý člověk se svými vlastními názory, zvyky a osobností? Dítě v první řadě přejímá většinu toho, co vidí kolem sebe. Zásadní otázka je, jak mu předat jen to nejlepší?

Rodina je prvním prostředím, se kterým se dítě ve svém životě setká a pečující rodič pro dítě představuje záruku toho nejdůležitějšího, co v raném věku potřebuje – aby chování jeho okolí pro něj bylo čitelné, aby mu rozumělo.

První fáze – porozumět, jak okolí funguje

Provádějte všechny typické činnosti (krmení, koupání nebo odpočinek) ve stejnou dobu. Pomůžou i stejné hračky nebo předměty, které si dítě spojí s daným úkonem, a  chování rodičů směrem k dítěti – nemůžeme být jednou přísní a podruhé benevolentní.

Druhá fáze – naučit se samostatnosti

V batolecím období se dítě osamostatňuje. Učí se pohybovat i zaujmout svoji roli v prostředí. K tomu od nás musí dostat prostor. Dítě v tomto věku hlavně přebírá postoje a názory. Je proto důležité, aby ve svém bezprostředním okolí vidělo takové vzory, které mu chceme vtisknout.

Třetí fáze – získat zpětnou vazbu

Na základě reakcí okolí dítě zjišťuje, co je správné a co ne. Tomuto procesu se říká posilování chování a může probíhat buď pozitivně – pomocí odměn, nebo negativně – pomocí trestu. Pozitivní posilování je účinnější, a to dokonce i v období vzdoru, kdy se dítě učí prosazovat svoji vůli. Důležitější než velikost odměny je důslednost.

Čtvrtá fáze – mluvit a vycházet s ostatními

Schopnost řeči, kterou dítě získává mezi prvním a třetím rokem, výrazně ovlivňuje rozvoj myšlení. Pomůžeme mu tím, že na něj budeme mluvit, učit ho říkanky nebo vyprávět pohádky. Pak se může také snadněji zapojit do skupiny vrstevníků, se kterými dál rozvíjí svoje sociální a komunikační dovednosti.

Expert

Rozvoj řeči – učíme se mluvit

První zvuky, které vaše dítě zvládne, jsou spíše vyjádřením emocí než snahou o komunikaci. Vývoj řeči totiž trvá několik let a může se výrazně lišit u každého dítěte.

Přesto můžeme v rámci běžného vývoje rozdělit dětskou schopnost dorozumívání na několik období:

 • do 1 roku – období melodie,
 • 1-2 roky věku – období slova,
 • 2-3 roky věku – období věty,
 • 3-7 let věku – období dětské řeči.

První hlásky začne dítě vydávat ve dvou měsících. V půl roce začíná opakovat zvuky, které zaslechne jinde. Kolem osmého měsíce dokáže reagovat na řeč, kolem prvního roku už i na význam slova. Obvykle s dovršením prvního roku uslyšíte první slabiky („da“, „na“, nebo „mama“) a o pět měsíců později první slova.

Proč se dítě vůbec učí mluvit?

Jako první se dítě učí dát svému okolí najevo, co mu chybí. Potom teprve přicházejí na řadu pocity a až nakonec označení předmětů. Ve třech letech už dokáže komunikovat s okolím, i když ne bez chyb. Právě v tomto období vstřebává většinu slov.

V pěti letech už dítě bez problémů umí mluvit s dospělými, i když některé hlásky nebo slabiky mu můžou dělat problémy. 

Jak můžete dítě „rozmluvit“?

Vliv má fyzická a duševní zralost dítěte, jeho prostředí a vzory v okolí… a samozřejmě cvičení. Jak můžete dítě rozvíjet?

 • Zpívejte, čtěte, cvičte říkadla a řešte hádanky. Rozvíjíte tím slovní zásobu dítěte.
 • Nabízejte mu dostatek podnětů (zvuky, barvy, tvary). Tím podpoříte rozvoj jeho myšlení.
 • Jednoduše mu věnujte pozornost, reagujte na něj a mluvte s ním. Odhalíte tak oblasti, které mu zatím dělají problémy.

 

Expert

Logopedická cvičení se stavebnicemi LEGO® DUPLO®

Asi už víte, že stavebnice LEGO® DUPLO® jsou dobré na procvičování hmatu, šikovnosti, nebo kombinačních schopností. Ale věděli jste, že si díky nim může vaše dítě procvičovat i jazyk?

Pojďme se podívat na cvičení, kterému se říká logopedická gymnastika. Jeho cílem je posílit svaly jazyka, které jsou u malých dětí přirozeně slabé a nerozvinuté. Pro děti do tří let jsou možností, jak si osvojit správnou artikulaci, těm starším pak pomůže odstranit chyby, které dělají.

Pohádky na procvičení jazyka

V logopedických cvičeních nám může stavebnice LEGO® DUPLO® posloužit jako zábavný prvek – díky němu provážeme jednotlivé cviky do vyprávění, které bude děti bavit a cvičení se pro ně stane hrou.

Třeba farma je ideálním prostředím pro procvičování jazyka. Nevěříte? Stačí využít několik cviků, které můžete jednoduše zahrnout do vyprávění příběhu:

 • Cvičení „plot“ – v tomto případě jsou zuby jednotlivé laťky plotu a cílem hry je udělat co nejdelší plot, chcete-li co nejširší úsměv.
 • Cvičení „strom“ – jazyk srolujeme do úzké ruličky, která se podobá kmeni stromu. Potom ho naopak vyplázneme doširoka, abychom ukázali tvar koruny stromu. Současně ukazujeme na stavebnici.
 • Cvičení „kůň“ – předvádíme zvuk, který dělá kůň při cvalu, když se vrací na naši farmu. Jednoduše mlaskáme jazykem v pravidelných intervalech.
 • Cvičení „kočka“ – přehneme jazyk a vyplázneme ho z pusy. Přehnutý jazyk představuje ohnutý hřbet kočičky, která žije na farmě.
 • Cvičení „hodinky“ – jazyk se snažíme dostat na odpovídající polohu ručičky na „ciferníku“. Vhodné jako zakončení příběhu, už je totiž pozdě a zvířátka na farmě musí jít spát.

Podobu jednotlivých cviků najdete na obrázcích i s popisem. Můžete je samozřejmě libovolně obměňovat, nebo si i vytvořit svoje vlastní.

 

Expert

Šikovné ruce. Jak na rozvoj jemné motoriky?

Motoriku rozlišujeme na hrubou (pohyb celého těla), a jemnou, která ovlivňuje například mimické svaly nebo pohyby ruky. Co můžete udělat pro to, aby zavázání tkaniček nebylo pro vaše dítě žádný problém?

Motorika se rozvíjí spolu s rozvojem organismu a v závislosti na míře procvičování. Pojďme si projít prvních šest let dítěte a podívat se, co v každém období dokáže.

Novorozenecké období – adaptace a průzkum

Během prvních čtyř týdnů dítě udělá aktivních pohybů jen velmi málo. Zatím se přizpůsobuje novému prostředí – poznávání světa pomocí úchopu a hmatu ho teprve čeká.

Kojenecké období – první předměty v ruce

Do prvních narozenin dítě rozvíjí především hrubou motoriku a koordinaci očí a rukou. Je schopné uchopit první větší předměty a postupně se jeho cit v ruce zjemňuje.

Batolecí věk – od věží ke korálkům

Dítě už samostatně zvládne chodit (i na špičkách a po schodech) nebo jezdit na tříkolce. Z kostek staví věže a mosty, zvládne navlékat korálky a udrží pastelku, aby nakreslilo první obrázek.

Předškolní věk – hra jako hlavní motor rozvoje

Motorické schopnosti se v tomto období vyvíjejí hlavně při hrách – modelování, šroubování a sestavování, to vše znamená spoustu podnětů pro ruku a mozek dítěte. Proto je důležitá správná volba hraček a stavebnic.

Z hlediska motoriky jsou vhodné kostky, puzzle, mozaiky, provlékadla a stavebnice – například LEGO® DUPLO®. To nutí děti pracovat s kostkami a tím je podvědomě připravuje na držení tužky, pera a dalších školních pomůcek. Kromě obratnosti navíc rozvíjí i představivost a trpělivost.

Expert

Jak vybrat správnou hračku pro dítě?

Každá hračka by měla děti bavit, ale ideálně také podpořit jejich vývoj. Na stavebnicích LEGO® DUPLO® najdete označení vhodného věku dítěte, podle kterého snadno vyberete. Jaké další zásady dodržovat při výběru hračky?

V první řadě byste se měli podívat, jak si vaše dítě hraje. Podle toho si nejsnáze uděláte představu, jak vybrat tu správnou hračku – s postupujícím věkem totiž dítě vyhledává stále složitější hry.

18-24 měsíců – zkoumáme svět

V tomto věku hra slouží pro poznávání světa. Cokoliv, co se otvírá nebo zavírá, má rukojeti a vypínače, dá se postavit na sebe nebo dělá zvuk, je úžasně zajímavé. Tomu odpovídají i vhodné hračky:

 • 3D leporela,
 • stavebnice,
 • hračky s pohyblivými součástmi nebo s držadly.

2-3 roky – zkoušíme napodobovat

Dvouleté dítě začíná napodobovat všechno, co vidí v každodenním životě. Typické pro tato období jsou hry „na něco“ s použitím následujících hraček:

 • kostýmy,
 • panenky a zvířata,
 • budovy nebo dopravní prostředky,
 • stavebnice a skládačky.

Stavebnice a skládačky dětem kromě napodobování navíc pomáhají rozvíjet schopnost řešení problémů.

3-4 roky – pracujeme s fantazií

S rozvojem fantazie se děti stávají tvořivějšími, vytvářejí si své vlastní světy. Z kluků jsou často rytíři, holčičky pro změnu chtějí být princeznami. Zájmům dítěte by proto měly odpovídat i hračky, které jim tento svět zpestří.

4-5 let – tvoříme společně

Přirozená tvořivost vašeho dítěte běží naplno. Vytváří mnoho obrázků, staveb nebo výtvorů z plastelíny. Na druhé straně začíná projevovat velký zájem o čísla a písmena - jsou pro něj zcela novým světem, který čeká na prozkoumání.

V tom jim mohou pomoci stavebnice, ať už při počítání kostek, nebo speciální „početní“ řady LEGO® DUPLO®. Ty navíc rozvíjejí i představivost a logické myšlení.

 

Expert

Očima dítěte – jak dítě vidí náš svět?

S každým předmětem, s nímž přijde do kontaktu, s každou informací o světě, dítě rozvíjí svoji „kognitivní inteligenci“. Pojďme se podívat, jak děti vidí svět kolem sebe během prvních osmi let života.

1-4 měsíce

Dítě zatím nechápe, jak svět kolem něj přesně funguje. Pokud před ním něco schováte mimo jeho pohled, přestane to pro něj existovat.

4-8 měsíců

Poprvé si dítě uvědomuje, že na svět kolem sebe má vliv. Začíná úmyslně opakovat činnosti v očekávání určitých výsledků. Koordinuje hmat a zrak, což mu umožňuje všechno vnímat více smysly.

8-12 měsíců

Dítě už chápe, že když hračku zakryjeme polštářem, pořád pod ním zůstává a dřív nebo později se zase objeví. Vytváří si také velmi pevný vztah se svými nejbližšími a pociťuje úzkost z odloučení, pokud nejsou přítomni.

12-18 měsíců

Začínáme experimentovat! Metodou pokusu a omylu hledá dítě nová řešení a manipuluje s objekty kolem sebe. V této době se výrazně zvyšuje kognitivní inteligence vašeho dítěte… a nepořádek ve vaší domácnosti.

18-24 měsíců

Hodně se toho děje už jen v mysli dítěte, aniž by se čehokoliv muselo dotknout. Problémy řeší rozumem na základě zkušeností. Lépe si uvědomuje, co chce – proto nejdřív přemýšlí nad řešením a pak ho teprve realizuje.

2-8 let

V tomto období dítě stále ještě přikládá větší váhu tomu, co vidí, než tomu, co ví. Časem pochopí, že i když vodu přelijeme z vysoké skleničky do široké, pořád je jí stejně.

 • Jakými hrami můžeme nejlépe rozvíjet dětskou inteligenci?
 • Orientační hry využívající tělo a prostor.
 • Přejímání rolí (hraní si „na něco“).
 • Hledání rytmů a rýmů.
 • Hledání příčin a předvídání následků.
 • Počítání a třídění včetně cvičení pojetí stálosti (objemy, délky, hmotnosti, součásti celku).

Expert

Jak dítě hlídat, ale neomezovat?

Po dlouhém ležení v posteli je vzrušující umět se zvednout, popolézt nebo udělat první krok. I když každé dítě se vyvíjí jinak, kolem čtyř let běhá po světě samostatně. Kolik by mělo dostat volnosti při objevování?

Prvním předpokladem osamostatnění dítěte je naučit se pohybovat bez pomoci ostatních. Druhým předpokladem je pak schopnost vnímat svět okolo sebe. Do čtvrtého roku života se dítě naučí přesně vnímat tvary, barvy, zvuky, neustále se dotýká všeho kolem sebe a obzvláště citlivé je na čichové a chuťové vjemy.

Jak probíhá zkoumání světa, si ukážeme na příkladu kostky LEGO® DUPLO®:

 • Dítě si kostku prohlíží a drží ji v ruce.
 • Následně ji vkládá do pusy, čímž zjišťuje její povrch a tvar.
 • Zkoumá možnosti rozkládání a skládání.

Ve dvou letech už umí dítě postavit věž z několika kostek. Ve čtyřech vytváří stavby podle své fantazie. S rozvojem celkové koordinace navíc dítě sbírá odvahu pro další poznávání světa.

Rada č. 1: Nechejte dítěti volnost

Základní rada pro rodiče zní: nechte děti, ať při hře i při dalších činnostech používají všechny své smysly. Chutě, vůně, barvy, tvary, zvuky nebo dotýkání se předmětů – to všechno dítě potřebuje pro správný rozvoj. Pohybové schopnosti může zkoušet třeba na hřišti.

Rada č. 2: Pomáhejte a kontrolujte

Vždycky ale platí, že volnost je spojená s dohledem. Dbejte na to, aby se dítě nevyčerpalo nebo nebylo vystaveno příliš mnoha podnětům – například večer potřebuje hlavně ticho a klid pro odpočinek před dalším dnem plným objevování a her. 

 

Skrýt filtrZobrazit filtr

Vybrat
herní tip

Smazat filtr

Zobrazit herní tipy pro

Věk

Hledat

Další tipy již brzy!

Už brzy na DUPLO® světě
objevíte další báječné herní
tipy, videa a články.


NAČÍTÁM