LEGO DUPLO

Zavřít náhled

Nové herní tipy již brzy

10. září 2015

Naučte své dítě barvy zábavnou formou!

Děti si dokážou vybrat své oblíbené barvy ještě předtím, než jsou schopné se na ně vůbec zeptat. Všimli jste si, jak už jako miminko vaše dítě sleduje některé předměty raději a některých se bojí? I to může být zapříčiněno volbou barev.

22. září 2015

Přineste zvířátka z farmy přímo do obýváku!

V raném věku je pro dítě návštěva farmy nebo pouhé sledování sousedova psa, jak skáče a radostně vrtí ocasem, úžasným zážitkem. Kromě zábavy se v tom skrývá i naučný zážitek. Dítě sleduje, jak svět funguje, jak by se mělo o zvířátka starat, a to vše mu pomáhá stávat se zodpovědným. Poznávejme zvířátka kolem nás!

12. října 2015

Objevujte všechny rozměry světa!

Děti si všímají rozdílů ve velikostech a jsou jimi fascinovány. Hračky a další předměty v jejich okolí v nich vzbuzují spoustu otázek: Která věž je větší? Kdo je vyšší – já, nebo můj medvídek? Kdo je v naší rodině nejvyšší? Jste to právě vy, rodiče, kdo musí návalu dotazů čelit a hledat na ně odpovědi.


Nechcete zmeškat nové herní tipy?

Stačí se přihlásit do DUPLO® světa a my vám všechno důležité připomeneme!Jste zaregistrovaní? !

Tipy a články: 42

Expert

Zábava, která pomáhá vývoji vašeho dítěte.

Hry jsou pro vývoj dítěte velmi důležité. Děti během hry a soutěžení získávají širokou škálu dovedností, které potřebují pro život: motorické dovednosti, trénink paměti i soustředění. Musí se naučit verbálně vyjadřovat a získat cenné zkušenosti ve zvládání svých emocí. A neplatí to pouze pro děti, hra posiluje i pouto mezi dětmi a dospělými.

Význam hry

Hraní her je pro děti velmi důležitou a vážnou aktivitou. Pamatují si své výhry a prohry. To je pro ně opravdu natolik důležité, jako je pro mnohé dospělé jejich práce. Když si děti hrají, jsou v jiném světě, kde dokážou zapomenout na vše ostatní kolem nich: čas, jídlo, spánek – dokonce i na to, že je volají rodiče.

Délka času stráveného hrou závisí na věku

Hraní začíná ve velmi raném věku, kdy miminka zkoušejí opakovat, co vidí, a pohybují s hračkami dopředu a dozadu. Ve věku od dvou do sedmi let začíná u dětí tzv. „symbolická hra“, která vyžaduje spolupráci s jinými dětmi i s dospělými. Když hra dostane jasná pravidla, stane se spolupráce soutěžením. Oblíbené hry často mají nějaký cíl, třeba dokončení stavby LEGO® DUPLO® věže ze specifických barev a s určitým počtem věží. Když se děti učí řešit problémy a myslet tvořivě, vyžaduje to směs fyzické koordinace a bystrosti.

 Někdy je třeba pomoc rodičů

Ty nejlepší hry vyžadují trochu práce navíc – před a po hře. Tou lehčí částí je pro rodiče demonstrování metody pokusu a omylu. Je výzvou rozpoznat, kdy se stáhnout do pozadí a nechat dítě samo uspět nebo selhat. Dítě by si však mělo vše samo vyzkoušet. Vezme si totiž ponaučení spíše z toho, že se jejich LEGO DUPLO Hrad zhroutí, než kdyby celou situaci zachránil rodič. Rodiče by také v dětech měli podporovat zdravého soutěživého ducha, který se jim v budoucnu bude hodit nejen při sportu.

Buďme emotivní…

Hra není vždy jen plná smíchu – a to je dobře. Když se něco pokazí, děti dokážou být přirozeně nazlobené. Frustrované dítě se někdy snaží upoutat pozornost pláčem, přerušováním činností jiných nebo úplným skončením hraní si. Výhry a prohry poskytují dětem trénink v ovládání a překonávání hněvu. Nevyhýbejte se mu.

Dejte pozor na načasování

Nevěřili byste, jak důležité je pro hru správné načasování. Úspěch hry nebo její selhání může záviset na momentální náladě dítěte nebo dokonce i na denní době. Aby byla hra úspěšná a dítě bavila, je nejlepší začínat v době, kdy je váš potomek odpočinutý a najedený.

Expert

Prozkoumejte se svým malým objevitelem říši zvířat!

První setkání dítěte se zvířetem často spustí lavinu otázek, na které se někdy jen stěží hledají odpovědi. Všimli jste si ale, že interakce se zvířátky může v lecčem pomoct? Třeba obyčejné počítání kraviček na pastvě pomáhá v matematických dovednostech. Zvířecí člen domácnosti také prohlubuje rozvoj emocí. Pokud chcete do rodiny pořídit mazlíčka, je ale dobré si nejprve na zvířátka zvykat mimo dům a zjistit, které je pro vás nejvhodnější.

Zvířata a děti

Na děti venku čeká obrovský svět a zvířata jsou jeho odvěkou součástí. Děti by se proto měly naučit s nimi vycházet. Není to pro ně ale příliš těžké, protože jsou fascinovány jak exotickými, tak obvyklými zvířaty – slonem v zoo stejně jako novými koťátky od sousedů. Protože rodiče nemohou nikdy vědět, které stvoření jejich dítě opravdu zaujme, měli by mu přibližovat všechna zvířátka.

Otázky především

Kromě toho, že se děti rozplývají, když zvířata vidí, mají také mnoho otázek na to, co je zaujalo. Chtějí znát jména, obvyklou potravu nebo třeba důvod, proč daný tvor nejí právě teď. Přirozeným způsobem s nimi můžete trénovat jejich početní dovednosti či pojmenovávání barev.

Skutečný zážitek

Vidět více zvířat znamená pro děti užít si více zábavy, a proto je návštěva zoo na vrcholku žebříčku dětských přání. Kde jinde by mohly potkat tolik neobvyklých a naprosto výjimečných tvorů během jednoho dne? Navzdory podívané v exotických pavilonech děti stále táhnou i ty části zoo, kde se mohou starat o obvyklá zvířátka: kůzlátka, ovečky a prasátka. Děti mají prostě rády to, čeho se mohou doopravdy dotknout a co mohou nakrmit – bez ohledu na exotičnost.

Zvířátka i domů

Každý den v zoo musí jednou skončit, jenže co potom? Dětské nářky a stesky po zvířátkách pomohou utišit plyšáci a LEGO® figurky. Díky nim si dokonce výlet lépe zapamatují. Trénovat dětskou paměť opakováním jmen LEGO® DUPLO® zvířátek, jejich zajímavých vlastností a jejich potravy můžete před návštěvou zoo i po ní.

Péče o domácího mazlíčka

A pokud hračky nestačí a děti dál touží po živém domácím mazlíčkovi, ukažte jim nejdřív, co vše péče o něj obsahuje. Nechte děti, aby na LEGO DUPLO figurkách zkoušely a trénovaly každodenní úkoly spojené s péčí o vysněného mazlíčka – krmení, čištění, venčení, koupání. Když jejich snaha nepoleví a nadšení se nezmírní, je zřejmě ten správný čas vybrat živého parťáka pro dětská dobrodružství. 

Expert

Tvořivá hra začíná už u batolat

Volba správné hry podle věku dítěte

Hra je nedílnou součástí dětského vývoje a v jeho rozvoji zastává nenahraditelnou roli. Díky hře děti zdokonalují motoriku, cvičí paměť a rozvíjejí svou slovní zásobu. Učí se také základům spolupráce a lepšímu zvládání emocí. Navíc hra posiluje i pouto mezi dětmi a dospělými.

Podoba hry se odvíjí od věku dítěte

Způsob hraní a typy her se liší podle věku dítěte. Hrát si děti začínají již v kojeneckém věku, kdy napodobují svět kolem sebe. Učí se hračku správně uchopit a zkoumají, jak s ní dokážou manipulovat.

Ve věku od dvou do sedmi let začíná děti bavit tzv. symbolická hra, která vyžaduje spolupráci s jinými dětmi a dospělými. Pro předškoláky začíná být více důležitá hra s jasnými pravidly, soutěžením a spoluprací. Pro dospělé je toto období časem, kdy mohou projevit aktivní zájem o aktivity svých dětí a zároveň si s nimi užít při hře mnoho zábavy.

Oblíbeným druhem symbolických her jsou konstruktivní hry s určitým cílem. Například společná stavba hradu podle daných pravidel. Podobné druhy hraní zlepšují schopnost řešit problémy, překonávat překážky a zároveň rozvíjí kreativitu.

Zabaví se dívky stejnou hrou jako kluci?

Existuje rozdíl mezi tím, jak si hrají kluci a holky? Kluky většinou baví hry zaměřené na fyzické aktivity a přímé soupeření s někým dalším. Na druhou stranu holčičky mají často více vyvinuté motorické schopnosti. Tyto rozdíly ukazují, jak důležitá je jejich společná hra, při které se mohou učit jeden od druhého. 

Společná hra obohatí děti i rodiče

Hra je určitým modelem reality pro děti i pro dospělé. Dětem hry pomáhají lépe pochopit složitý svět, který je obklopuje. Dospělým může hra naopak poskytnout vhled do myšlení jejich dětí a porozumět lépe jejich chování, zájmům a přáním. 

Expert

Dětská hra má mnoho podob. Ale jak si hrát správně?

Dětská hra je důležitá forma učení i osvojování si základních sociálních dovedností. Víte ale, jaké typy her se hodí pro různý dětský věk?

Důležitost hry

Hra je pro dítě a jeho vývoj důležitá. Osvojuje si při ní nové dovednosti. Učí se ovládat vztek i agresivitu. Rozvíjí motoriku, paměť, pozornost i řeč. Neobyčejně rozvíjí sociální vazby mezi dítětem a dospělým, napodobuje je.

Hra cvičení

Předstupeň hry se objevuje již u kojenců. Hru můžeme nazvat „hra cvičení“. Dítě opakuje činnosti, které dobře ovládá (manipuluje s některými objekty, s hračkami). 

Symbolická hra

Od dvou do sedmi let se objevuje „symbolická hra“. Dítě se učí spolupracovat s jinými vrstevníky. Je více než žádoucí, aby si dospělý s dítětem hrál, projevoval o dítě a jeho aktivity zájem. U předškolních dětí se objevují první hry s pravidly, soutěže a kooperace.

Konstruktivní hry

Ze symbolické hry se vyvíjí konstruktivní hry. Tyto hry dodržují pravidla, směřují k opravdovým adaptacím, hra má svůj cíl (stavba hradu z písku). Tato hra řeší problémy, rozvíjí kreativitu.

Chlapecká a dívčí hra – existuje?

Mezi hračky řadíme velké množství předmětů, se kterými můžeme podnikat mnoho aktivit.

Chlapecká hra může agresivnější, s výraznými prvky fyzické aktivity. Hra je

hrubší, chlapci se snaží dominovat nad ostatními vrstevníky.

Dívky mají lepší sebekontrolu. Chlapci si zase hrají raději ve větším kolektivu než dívky. 

Trénování skutečných situací

Na hru lze někdy nahlížet jako na model skutečnosti. Představuje chování, které nevede k žádnému cíli. Napodobováním reálného světa začíná dítě pronikat do světa dospělých a chápat ho.

Expert

Dětská paměť – jak ji rozvíjet?

Tak abstraktní věc, jako je paměť, je důležitou součástí našeho života. Víte ale, jak se vyvíjí? A jak ji správně trénovat s dětmi?

Uvědomování si vlastního těla aneb mami - já žiju

Okolo jednoho roku života si dítě začíná uvědomovat svoje vlastní tělo a jeho aktivity. Zjistí, že je samostatný subjekt. Přichází na to, že se může věcí dotýkat, brát je, vidí jejich barvy i vlastnosti. To vše stimuluje jeho paměť. 

První informace

Dítě ukládá první informace. V odborné literatuře se někdy setkáváme s pojmem „dětská amnézie“. Projevuje se tím, že si děti do tří let věku příliš nepamatují. Výjimkou jsou situace se silným emočním nábojem. 

Hra a trénink paměti

Časté aktivity a manipulace s předměty vedou k vytvoření paměťových stop, které se opakováním zintenzivňují. Některé činnosti se díky stálé hře vtisknou do paměti a v dalších letech je vykonáváme automaticky. Může jít například o jízdu na kole, navlékání korálků, bruslení nebo plavání.  

Během hry dítě:

 • objevuje vlastní tělo
 • učí se a ukládá do paměti informace o váze, výšce, rozloze hračky
 • učí se barvy
 • ukládá do paměti chutě i vůně. Brzy ví, co mu chutná a co ne. 

Rodina a trénink paměti

Bylo by dobré, aby rodiče s dětmi hráli různé typy her. Motorické hry vyžadují pohyb. U nejmenších dětí je to třeba hra s novými předměty. U větších potom hraní s míčem nebo jízda na kole a plavání.  Intelektuální hra rozvíjí rozumovou stránku dítěte. S potomkem si můžete hrát na školu, učit ho držet tužku, psát první písmena, trénovat čísla i dny v týdnu. Oblíbené jsou i konstruktivní hry jako stavění z LEGO® DUPLO® kostek, skládání a vystřihování. 

 

Expert

Jaké barvy mají děti rády a které ne?

Vnímání barev se v průběhu života mění. Stejně tak se proměňují i jejich preference. Věděli jste, že kojenci upřednostňují určité barvy více než jiné?

Už i nejmenší děti vnímají barvy.

Pestré hračky, kostky, vláčky – to vše je zaujme více, než šedé či bílé předměty. Už novorozenci vnímají barvy, i když jejich vidění není ještě tak dokonalé jako u dospělých. Vývojem se u dítěte vnímání zdokonaluje.

Modrá, červená, fialová a oranžová

Výzkumy ukazují, že několik měsíců staré děti již mají své oblíbené barvy. Oční pohyby dítěte nám umožňují zjistit, na kterou barvu se dívá dítě déle. Nejdelší dobu stráví pozorováním modré, červené, fialové a oranžové. Nejméně je zajímá hnědá.

Co je to barva?

Děti začínají chápat a pojmenovávat barvy zhruba ve třech letech, některé i dříve. V předškolním věku se děti naučí, že některé barvy mají svůj význam - vědí, že červená znamená „stát“, zatímco zelená umožňuje bezpečnou cestu přes křižovatku. 

Růžová pro holky…

Oblíbenost růžové barvy u dívek je dána naší kulturou. Pokud máme holčičku, už od narození ji zaplavujeme barvami určenými pro dívky: odstíny růžové, červené, žluté a fialové. Z toho důvodu děvčátka automaticky preferují tyto barvy. 

… a modrá pro kluky?

Chlapci mají už od tří let v paměti, že „holčičí“ barvy jsou pro ně tabu. Růžová je holčičí barva a oni mají své. Pro chlapce to jsou odstíny modré, hnědé, zelené. Postupem času se ale děti dokáží oprostit od konvencí a obklopovat se barvami, které se jim samotným líbí.

Expert

Počítání v předškolním věku

Matematické dovednosti jsou ovlivněny celou řadou faktorů. Spoustu z nich přitom mohou ovlivňovat samotní rodiče. Víte, co všechno máte se svým nejmenším trénovat?

Jedinečnost každého dítěte

Každé dítě je ovlivněno jinými faktory a podněty, které na něj působí. Velkou roli hraje i věk a rodinné prostředí. Právě rodiče by měli dítě seznamovat s množstvím a jednoduchými základy počítání. 

Matematické představy

Matematické dovednosti se u dětí vyvíjejí v rámci předmatematických představ v předškolním věkuBatole počty a souvislosti mezi nimi nerozlišuje. Dítě v mateřské škole ano. V předškolním věku se v rámci her a manipulací s čísly vytváří kladný vztah k matematice.

Počítání ovlivňuje i motorika

Rozvoj matematických dovedností dítěte je závislý na úrovni rozvoje motoriky. To, jak je dítě schopné se pohybovat, jak dokáže manipulovat s předměty, jak vnímá jejich tvar, hmotnost, velikost, množství, je pro budoucí počítání velmi důležité. 

Prostorové vnímání

S rozvojem motoriky souvisí dobré prostorové vnímání. Schopnost vnímat prostor je předpokladem pro geometrii a aritmetiku. Dítě si osvojí a rozezná například „nahoře-dole“„pod-nad“„před-mezi-za“„první-předposlední-poslední“. Uspořádání prostoru má souvislost s vnímáním času.

Jak dále cvičit matematiku?

Děti by se měly seznamovat s matematikou po nástupu do mateřské školy. Jak můžete se svým dítkem v předškolním věku procvičovat matematiku? 

 • Učte jej psát a poznávat jednotlivé číslice
 • Pro budoucího matematika prospěšná je hra na schovávanou. Do kolika se při ní naučíte počítat?
 • Rodiče můžou dítěti počty i čísla ukázat v běžném životě například během vaření v kuchyni, nebo během čtení oblíbené obrázkové knížky. 

 

Expert

Jak nás učí pohádky

Pohádky nejsou jenom zábava. Pomocí příběhu se děti učí těm nejzákladnějším mezilidským principům. Víte, co všechno skrývají pohádky?

Pomocná ruka pohádkového světa

Pohádky mají značný psychologický význam pro děti všeho věku. Posilují osobnost. Dávají naději, že i ten nejslabší může v životě uspět. Z pohádek se dítě učí, že pokud důvěřujeme svým schopnostem, překážky překonáme a uspějeme.

Identifikace s hrdinou

V pohádkách dochází k sjednocování protikladů. Dívky se identifikují s princeznami či bojovnicemi, čarodějkami a vílami. Chlapci s rytíři, superhrdiny, princi.

Dobro a zlo

Příběhy učí poznávat lidské hodnoty

 • Odsuzují lakotu, krádež, závist či útok na jiného člověka.
 • Zločin bývá v pohádkách potrestán.
 • Kontrast dobra a zla pomáhá již předškolním dětem porozumět mravním hodnotám společnosti.
 • Děti se ztotožňují s kladnými hrdiny, kteří na konci pohádky dostávají odměny a lásku. 

Do kdy nechat dětem jejich pohádkový svět?

Za skutečný věk pohádek lze považovat období předškolního věku dítěte. Děti potřebují strukturu a řád. A pohádky jim nabízí obojí. Školáky mohou pohádky odvádět od reality, přesto jsou stále přínosné. Pokud se dítě dívá i ve vyšším věku pouze na pohádky, odmítá filmy určené jeho věku, je dobré, pokud je malý školák motivován i k jiným aktivitám.

Pohádky ale není třeba ani ve školním věku zakazovat. Ideální je ovšem dítěti jasně stanovit, kdy je čas pohádek a kdy povinností.

Interakce rodičů s dítětem

Čtené či vyprávěné pohádky mají v rámci vztahu "rodič - dítě" nejvyšší hodnotu. Je dobré si na čtení či vyprávění pohádek udělat čas a prostor. Pohádka se může pro rodiče a děti stát rituálem, odměnou po namáhavém dni. Dítě tento rituál nesmírně ocení.

Expert

Jak vybrat správnou hračku pro dítě?

Každá hračka by měla děti bavit, ale ideálně také podpořit jejich vývoj. Na stavebnicích LEGO® DUPLO® najdete označení vhodného věku dítěte, podle kterého snadno vyberete. Jaké další zásady dodržovat při výběru hračky?

V první řadě byste se měli podívat, jak si vaše dítě hraje. Podle toho si nejsnáze uděláte představu, jak vybrat tu správnou hračku – s postupujícím věkem totiž dítě vyhledává stále složitější hry.

18-24 měsíců – zkoumáme svět

V tomto věku hra slouží pro poznávání světa. Cokoliv, co se otvírá nebo zavírá, má rukojeti a vypínače, dá se postavit na sebe nebo dělá zvuk, je úžasně zajímavé. Tomu odpovídají i vhodné hračky:

 • 3D leporela,
 • stavebnice,
 • hračky s pohyblivými součástmi nebo s držadly.

2-3 roky – zkoušíme napodobovat

Dvouleté dítě začíná napodobovat všechno, co vidí v každodenním životě. Typické pro tato období jsou hry „na něco“ s použitím následujících hraček:

 • kostýmy,
 • panenky a zvířata,
 • budovy nebo dopravní prostředky,
 • stavebnice a skládačky.

Stavebnice a skládačky dětem kromě napodobování navíc pomáhají rozvíjet schopnost řešení problémů.

3-4 roky – pracujeme s fantazií

S rozvojem fantazie se děti stávají tvořivějšími, vytvářejí si své vlastní světy. Z kluků jsou často rytíři, holčičky pro změnu chtějí být princeznami. Zájmům dítěte by proto měly odpovídat i hračky, které jim tento svět zpestří.

4-5 let – tvoříme společně

Přirozená tvořivost vašeho dítěte běží naplno. Vytváří mnoho obrázků, staveb nebo výtvorů z plastelíny. Na druhé straně začíná projevovat velký zájem o čísla a písmena - jsou pro něj zcela novým světem, který čeká na prozkoumání.

V tom jim mohou pomoci stavebnice, ať už při počítání kostek, nebo speciální „početní“ řady LEGO® DUPLO®. Ty navíc rozvíjejí i představivost a logické myšlení.

 

Expert

Očima dítěte – jak dítě vidí náš svět?

S každým předmětem, s nímž přijde do kontaktu, s každou informací o světě, dítě rozvíjí svoji „kognitivní inteligenci“. Pojďme se podívat, jak děti vidí svět kolem sebe během prvních osmi let života.

1-4 měsíce

Dítě zatím nechápe, jak svět kolem něj přesně funguje. Pokud před ním něco schováte mimo jeho pohled, přestane to pro něj existovat.

4-8 měsíců

Poprvé si dítě uvědomuje, že na svět kolem sebe má vliv. Začíná úmyslně opakovat činnosti v očekávání určitých výsledků. Koordinuje hmat a zrak, což mu umožňuje všechno vnímat více smysly.

8-12 měsíců

Dítě už chápe, že když hračku zakryjeme polštářem, pořád pod ním zůstává a dřív nebo později se zase objeví. Vytváří si také velmi pevný vztah se svými nejbližšími a pociťuje úzkost z odloučení, pokud nejsou přítomni.

12-18 měsíců

Začínáme experimentovat! Metodou pokusu a omylu hledá dítě nová řešení a manipuluje s objekty kolem sebe. V této době se výrazně zvyšuje kognitivní inteligence vašeho dítěte… a nepořádek ve vaší domácnosti.

18-24 měsíců

Hodně se toho děje už jen v mysli dítěte, aniž by se čehokoliv muselo dotknout. Problémy řeší rozumem na základě zkušeností. Lépe si uvědomuje, co chce – proto nejdřív přemýšlí nad řešením a pak ho teprve realizuje.

2-8 let

V tomto období dítě stále ještě přikládá větší váhu tomu, co vidí, než tomu, co ví. Časem pochopí, že i když vodu přelijeme z vysoké skleničky do široké, pořád je jí stejně.

 • Jakými hrami můžeme nejlépe rozvíjet dětskou inteligenci?
 • Orientační hry využívající tělo a prostor.
 • Přejímání rolí (hraní si „na něco“).
 • Hledání rytmů a rýmů.
 • Hledání příčin a předvídání následků.
 • Počítání a třídění včetně cvičení pojetí stálosti (objemy, délky, hmotnosti, součásti celku).
Skrýt filtrZobrazit filtr

Vybrat
herní tip

Smazat filtr

Zobrazit herní tipy pro

Věk

Hledat

Další tipy již brzy!

Už brzy na DUPLO® světě
objevíte další báječné herní
tipy, videa a články.


NAČÍTÁM