LEGO DUPLO

1,5–2 roky

 • Tolik možností, jak si hrát s LEGO® DUPLO®

  Velké kostky pro nejmenší
  Pro děti od 1 ½ roku do 5 let

  Produkty LEGO® DUPLO®
 • Hra s LEGO® DUPLO® rozvíjí vaše dítě!

  LEGO® DUPLO® je skvělá pomůcka k rozvoji schopností a představivosti dítěte. Inspirujte se našimi skvělými herními tipy!

  Procházet herní tipy
 • Bezpečná hračka pro dětskou kreativitu!

  Nemusíte se bát nechat své dítě hrát si s LEGO® DUPLO®. Všestrannému testování kvality a provedení věnujeme veškeré úsilí.

  Více o kvalitě
 • Nekonečná zábava pro vaše nejmenší

  Kostky LEGO® DUPLO® jsou vytvořeny tak, aby rostly společně se schopnostmi dítěte. Díky novým kombinacím nikdy nenudí.

  Více o zábavě
 • Vytvořte seznam přání pro svoje dítě!

  Seznam přání je skvělý způsob, jak vytvořit přehled dárků, které si vaše děti přejí pod stromeček. Vytvořte seznam přání a sdílejte jej s rodinou!

  Vytvořte seznam přání!
Herní tipy

Expert

Dětská hra má mnoho podob. Ale jak si hrát správně?

Dětská hra je důležitá forma učení i osvojování si základních sociálních dovedností. Víte ale, jaké typy her se hodí pro různý dětský věk?

Důležitost hry

Hra je pro dítě a jeho vývoj důležitá. Osvojuje si při ní nové dovednosti. Učí se ovládat vztek i agresivitu. Rozvíjí motoriku, paměť, pozornost i řeč. Neobyčejně rozvíjí sociální vazby mezi dítětem a dospělým, napodobuje je.

Hra cvičení

Předstupeň hry se objevuje již u kojenců. Hru můžeme nazvat „hra cvičení“. Dítě opakuje činnosti, které dobře ovládá (manipuluje s některými objekty, s hračkami). 

Symbolická hra

Od dvou do sedmi let se objevuje „symbolická hra“. Dítě se učí spolupracovat s jinými vrstevníky. Je více než žádoucí, aby si dospělý s dítětem hrál, projevoval o dítě a jeho aktivity zájem. U předškolních dětí se objevují první hry s pravidly, soutěže a kooperace.

Konstruktivní hry

Ze symbolické hry se vyvíjí konstruktivní hry. Tyto hry dodržují pravidla, směřují k opravdovým adaptacím, hra má svůj cíl (stavba hradu z písku). Tato hra řeší problémy, rozvíjí kreativitu.

Chlapecká a dívčí hra – existuje?

Mezi hračky řadíme velké množství předmětů, se kterými můžeme podnikat mnoho aktivit.

Chlapecká hra může agresivnější, s výraznými prvky fyzické aktivity. Hra je

hrubší, chlapci se snaží dominovat nad ostatními vrstevníky.

Dívky mají lepší sebekontrolu. Chlapci si zase hrají raději ve větším kolektivu než dívky. 

Trénování skutečných situací

Na hru lze někdy nahlížet jako na model skutečnosti. Představuje chování, které nevede k žádnému cíli. Napodobováním reálného světa začíná dítě pronikat do světa dospělých a chápat ho.

Expert

Dětská paměť – jak ji rozvíjet?

Tak abstraktní věc, jako je paměť, je důležitou součástí našeho života. Víte ale, jak se vyvíjí? A jak ji správně trénovat s dětmi?

Uvědomování si vlastního těla aneb mami - já žiju

Okolo jednoho roku života si dítě začíná uvědomovat svoje vlastní tělo a jeho aktivity. Zjistí, že je samostatný subjekt. Přichází na to, že se může věcí dotýkat, brát je, vidí jejich barvy i vlastnosti. To vše stimuluje jeho paměť. 

První informace

Dítě ukládá první informace. V odborné literatuře se někdy setkáváme s pojmem „dětská amnézie“. Projevuje se tím, že si děti do tří let věku příliš nepamatují. Výjimkou jsou situace se silným emočním nábojem. 

Hra a trénink paměti

Časté aktivity a manipulace s předměty vedou k vytvoření paměťových stop, které se opakováním zintenzivňují. Některé činnosti se díky stálé hře vtisknou do paměti a v dalších letech je vykonáváme automaticky. Může jít například o jízdu na kole, navlékání korálků, bruslení nebo plavání.  

Během hry dítě:

 • objevuje vlastní tělo
 • učí se a ukládá do paměti informace o váze, výšce, rozloze hračky
 • učí se barvy
 • ukládá do paměti chutě i vůně. Brzy ví, co mu chutná a co ne. 

Rodina a trénink paměti

Bylo by dobré, aby rodiče s dětmi hráli různé typy her. Motorické hry vyžadují pohyb. U nejmenších dětí je to třeba hra s novými předměty. U větších potom hraní s míčem nebo jízda na kole a plavání.  Intelektuální hra rozvíjí rozumovou stránku dítěte. S potomkem si můžete hrát na školu, učit ho držet tužku, psát první písmena, trénovat čísla i dny v týdnu. Oblíbené jsou i konstruktivní hry jako stavění z LEGO® DUPLO® kostek, skládání a vystřihování. 

 

Expert

Jaké barvy mají děti rády a které ne?

Vnímání barev se v průběhu života mění. Stejně tak se proměňují i jejich preference. Věděli jste, že kojenci upřednostňují určité barvy více než jiné?

Už i nejmenší děti vnímají barvy.

Pestré hračky, kostky, vláčky – to vše je zaujme více, než šedé či bílé předměty. Už novorozenci vnímají barvy, i když jejich vidění není ještě tak dokonalé jako u dospělých. Vývojem se u dítěte vnímání zdokonaluje.

Modrá, červená, fialová a oranžová

Výzkumy ukazují, že několik měsíců staré děti již mají své oblíbené barvy. Oční pohyby dítěte nám umožňují zjistit, na kterou barvu se dívá dítě déle. Nejdelší dobu stráví pozorováním modré, červené, fialové a oranžové. Nejméně je zajímá hnědá.

Co je to barva?

Děti začínají chápat a pojmenovávat barvy zhruba ve třech letech, některé i dříve. V předškolním věku se děti naučí, že některé barvy mají svůj význam - vědí, že červená znamená „stát“, zatímco zelená umožňuje bezpečnou cestu přes křižovatku. 

Růžová pro holky…

Oblíbenost růžové barvy u dívek je dána naší kulturou. Pokud máme holčičku, už od narození ji zaplavujeme barvami určenými pro dívky: odstíny růžové, červené, žluté a fialové. Z toho důvodu děvčátka automaticky preferují tyto barvy. 

… a modrá pro kluky?

Chlapci mají už od tří let v paměti, že „holčičí“ barvy jsou pro ně tabu. Růžová je holčičí barva a oni mají své. Pro chlapce to jsou odstíny modré, hnědé, zelené. Postupem času se ale děti dokáží oprostit od konvencí a obklopovat se barvami, které se jim samotným líbí.

Více z této kategorie

Expert

Počítání v předškolním věku

Matematické dovednosti jsou ovlivněny celou řadou faktorů. Spoustu z nich přitom mohou ovlivňovat samotní rodiče. Víte, co všechno máte se svým nejmenším trénovat?

Jedinečnost každého dítěte

Každé dítě je ovlivněno jinými faktory a podněty, které na něj působí. Velkou roli hraje i věk a rodinné prostředí. Právě rodiče by měli dítě seznamovat s množstvím a jednoduchými základy počítání. 

Matematické představy

Matematické dovednosti se u dětí vyvíjejí v rámci předmatematických představ v předškolním věkuBatole počty a souvislosti mezi nimi nerozlišuje. Dítě v mateřské škole ano. V předškolním věku se v rámci her a manipulací s čísly vytváří kladný vztah k matematice.

Počítání ovlivňuje i motorika

Rozvoj matematických dovedností dítěte je závislý na úrovni rozvoje motoriky. To, jak je dítě schopné se pohybovat, jak dokáže manipulovat s předměty, jak vnímá jejich tvar, hmotnost, velikost, množství, je pro budoucí počítání velmi důležité. 

Prostorové vnímání

S rozvojem motoriky souvisí dobré prostorové vnímání. Schopnost vnímat prostor je předpokladem pro geometrii a aritmetiku. Dítě si osvojí a rozezná například „nahoře-dole“„pod-nad“„před-mezi-za“„první-předposlední-poslední“. Uspořádání prostoru má souvislost s vnímáním času.

Jak dále cvičit matematiku?

Děti by se měly seznamovat s matematikou po nástupu do mateřské školy. Jak můžete se svým dítkem v předškolním věku procvičovat matematiku? 

 • Učte jej psát a poznávat jednotlivé číslice
 • Pro budoucího matematika prospěšná je hra na schovávanou. Do kolika se při ní naučíte počítat?
 • Rodiče můžou dítěti počty i čísla ukázat v běžném životě například během vaření v kuchyni, nebo během čtení oblíbené obrázkové knížky. 

 

Expert

Jak nás učí pohádky

Pohádky nejsou jenom zábava. Pomocí příběhu se děti učí těm nejzákladnějším mezilidským principům. Víte, co všechno skrývají pohádky?

Pomocná ruka pohádkového světa

Pohádky mají značný psychologický význam pro děti všeho věku. Posilují osobnost. Dávají naději, že i ten nejslabší může v životě uspět. Z pohádek se dítě učí, že pokud důvěřujeme svým schopnostem, překážky překonáme a uspějeme.

Identifikace s hrdinou

V pohádkách dochází k sjednocování protikladů. Dívky se identifikují s princeznami či bojovnicemi, čarodějkami a vílami. Chlapci s rytíři, superhrdiny, princi.

Dobro a zlo

Příběhy učí poznávat lidské hodnoty

 • Odsuzují lakotu, krádež, závist či útok na jiného člověka.
 • Zločin bývá v pohádkách potrestán.
 • Kontrast dobra a zla pomáhá již předškolním dětem porozumět mravním hodnotám společnosti.
 • Děti se ztotožňují s kladnými hrdiny, kteří na konci pohádky dostávají odměny a lásku. 

Do kdy nechat dětem jejich pohádkový svět?

Za skutečný věk pohádek lze považovat období předškolního věku dítěte. Děti potřebují strukturu a řád. A pohádky jim nabízí obojí. Školáky mohou pohádky odvádět od reality, přesto jsou stále přínosné. Pokud se dítě dívá i ve vyšším věku pouze na pohádky, odmítá filmy určené jeho věku, je dobré, pokud je malý školák motivován i k jiným aktivitám.

Pohádky ale není třeba ani ve školním věku zakazovat. Ideální je ovšem dítěti jasně stanovit, kdy je čas pohádek a kdy povinností.

Interakce rodičů s dítětem

Čtené či vyprávěné pohádky mají v rámci vztahu "rodič - dítě" nejvyšší hodnotu. Je dobré si na čtení či vyprávění pohádek udělat čas a prostor. Pohádka se může pro rodiče a děti stát rituálem, odměnou po namáhavém dni. Dítě tento rituál nesmírně ocení.

2–3 roky

3–4 roky

4+ roky


NAČÍTÁM